PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI

Judetul Dolj

Vice primar cv

Curriculum vitae

 

 

 

Informaţii personale

 

 

Nume / Prenume

 

ZARIA A. ŞTEFAN

Adresă(e)

 

Str. Elena Cuza, nr. 2, loc. Dăbuleni, jud. Dolj, cod 207220, România

Telefon(oane)

 

0251334210

Mobil:

0745900292

Fax(uri)

 

0351811585

E-mail(uri)

 

stefanzar@yahoo.com

 

 

 

Naţionalitate(-tăţi)

 

Română

 

 

 

Data naşterii

 

27.12.1976

 

 

 

Sex

 

masculin

 

 

 

Domeniul ocupaţional

 

Învăţământ preuniversitar

 

 

 

Experienţa profesională

 

 

 

 

 

Perioada

 

01.03.2004 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

 

Analist programator

Activităţi şi responsabilităţi principale

 

Administrare reţea calculatoare

Numele şi adresa angajatorului

 

Liceul Teoretic „C. Brâncoveanu”, str. Marin Preda, nr. 4, Dăbuleni, Dolj

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

Învăţământ preuniversitar

 

 

 

Educaţie şi formare

 

 

 

 

 

Perioada

 

2010-2012

Calificarea / diploma obţinută

 

Studii universitare de masterat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

 

Contabilitate

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

 

Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti

Facultatea de Management Financiar-Contabil

Specializarea Contabilitatea și Administrarea Afacerilor

Perioada

 

2011

Calificarea / diploma obţinută

 

European Computer Driving Licence Core

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

 

Programa ECDL

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

 

ECDL Romania

Perioada

 

2005-2008

Calificarea / diploma obţinută

 

Licenţiat în informatică

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

 

Matematică - informatică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti

Facultatea de Matematică – Informatică

Specializarea Informatică

 

Perioada

 

 

1991-1995

Calificarea / diploma obţinută

 

Diplomă de bacalaureat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

 

Matematică - informatică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

 

Liceul Teoretic „C. Brâncoveanu”, Dăbuleni

Limba(i) maternă(e)

 

Limba română

 

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Limba engleză

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

 

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

 

 

mediu

 

mediu

 

mediu

 

mediu

 

mediu

 

 

 

 

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

 

Spirit de echipă, colaborare foarte bună cu colectivul de cadre didactice, conducerea unităţii, ISJ Dolj

 

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

 

Experienţă în organizarea examenelor naţionale din învăţământul preuniversitar

Consilier local – Dăbuleni (2004-prezent)

 

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

 

Depanare

 

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

 

Administrare reţea de calculatoare

Abilităţi foarte bune de utilizare a calculatorului

Administrare sistem AEL

 

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice

 

Grafica pe calculator

 

 

 

Alte competenţe şi aptitudini

 

Hobby – fotbalul, internetul

 

 

 

Permis(e) de conducere

 

Categoria B

 

 

 

Informaţii suplimentare