PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI

Judetul Dolj

TAXE SI IMPOZITESERVICIUL de Impozite si Taxe Locale al ORAȘULUI DĂBULENI

- are atribuții privind stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor si taxelor locale, pe raza administrativ - teritorială a orașului, astfel cum sunt acestea reglementate de Codul fiscal si Codul de procedura fiscala.


ACTE NECESARE

PERSOANE FIZICE

1.IMPOZIT PE CLADIRI

TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE

In termen de 30 de zile de la data dobandirii, construirii, instrainarii, extinderii, imbunatatirii, demolarii, distrugerii partiale sau in cazul in care intervin schimbari privind domiciliul fiscal al propietarului sau schimbari privind numele si prenumele acestuia se va depune o declaratie la care se vor anexa acte doveditoare.

 

ACTE NECESARE:

Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unei cladiri vechi:

 • declaratie de impunere Model 2016 ITL - 001 )
 • actul de dobandire (original sau copie legalizata);
 • documentatie cadastrala (fotocopie);
 • actul de identitate (fotocopie).
 • certificat energetic.

 

Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unei cladiri nou construite sau extinderea unei cladiri existente:

 • declaratie de impunere ( Model 2016 ITL - 001 );
 • autorizatia de construire (fotocopie);
 • certificatul de urbanism (fotocopie);
 • documentatia cadastrala a terenului si cladirilor existente la data emiterii autorizatiei de construire;
 • proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor(fotocopie);
 • memoriul tehnic, schita cladirii (fotocopii);
 • actul de identitate(fotocopie).

 

Pentru scadera din evidentele fiscale a unei cladiri instrainate:

 • cerere;
 • actul de instrainare (fotocopie);
 • actul de identitate(fotocopie).

 

Pentru scadera din evidentele fiscale a unei cladiri demolate sau distruse:

 • cerere;
 • autorizatia de demolare (fotocopie);
 • proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor(fotocopie);
 • documentatie cadastrala teren (fotocopie);
 • actul de identitate(fotocopie).
 •  

In cazul schimbarii domiciliului fiscal:

 • cerere;
 • actul de identitatate (fotocopie).
 •  

In cazul in care intervin schimbari in ceea ce priveste numele si prenumele proprietarului:

 • declaratie de impunere Model 2016 ITL - 001 );
 • actul in baza caruia s-a schimbat numele sau prenumele propietarului (fotocopie).
 • actul de identitate(fotocopie).

 

TERMENE DE PLATA

 • I – pana la 31 martie inclusiv
 • II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

 

 SANCTIUNI

Abatere

-Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;

-Nedepunerea declaratiilor fiscale;

Amenda

·         Pentru punctul 1 – de la 70 la 279 lei

·         Pentru punctul 2 – de la 279 la 696 lei

·          

·         2. IMPOZITUL/TAXA PE TEREN

·         TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE

·         In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii, intervenirii unor schimbari privind domiciliul fiscal al proprietarului, realizarii unor modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe teren se va depune o declaratie de

·         impunere la care se vor anexa acte doveditoare

·          

ACTE NECESARE

Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unui teren:

 • declaratie de impunere Model 2016 ITL - 003)
 • actul de dobandire (original sau copie legalizata);
 • documentatie cadastrala(fotocopie);
 • actul de identitate(fotocopie).
 • Pentru scaderea din evidentele fiscale a unui teren instrainat:
 • cerere;
 • actul de instrainare (fotocopie);
 • actul de identitate(fotocopie).

In cazul schimbarii domiciliului fiscal:

 • cerere;
 • actul de identitatate (fotocopie).

In cazul in care intervin modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe teren:

 • declaratie de impunere ( Model 2016 ITL - 003 );
 • actul in baza caruia a intervenit modificarea (fotocopie).
 • documentatie cadastrala (fotocopie);
 • actul de identitate(fotocopie).

 

SANCTIUNI

Abatere

-Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale, nedepunerea declaratiilor fiscale;

Amenda

- Pentru punctul 1 – de la 70 la 279 lei

- Pentru punctul 2 – de la 279 la 696 lei

 

3. IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT

 

TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE

In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii unui mijloc de transport ce trebuie inmatriculat in Romania sau schimbarii domiciliului de catre detinatorul acestuia se va depune o declaratie la care se vor anexa acte doveditoare.

 

TERMENE DE PLATA

- I – pana la 31 martie inclusiv;

- II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

 

 ACTE NECESARE

Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unui mijloc de transport nou:

 • declaratia de impunere ( Model 2016 ITL - 005 , Model 2016 ITL - 006 );
 • Actul de dobandire;
 • Fotocopia cartii de identitate a mijlocului de transport;
 • Fisa de inmatriculare;
 • Imputernicire in forma scrisa, in original sau copie legalizata, in cazul in care declaratia nu este depusa de proprietarul de drept al mijlocului de transport – Ordonanta de urgenta nr.46/2009-art.I alin.(1);
 • Fotocopia actului de identitate.
 • Contract de instrainare - dobandire a unui mijloc de transport

 

Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unui mijloc de transport folosit:

 • declaratia de impunere ( Model 2016 ITL - 005 , Model 2016 ITL - 006 );
 • Certificatul de atestare fiscala a vanzatorului;
 • Actul de dobandire
 • Fotocopia cartii de identitate a mijlocului de transport;
 • Fisa de inmatriculare;
 • Imputernicire in forma scrisa, in original sau copie legalizata, in cazul in care declaratia nu este depusa de proprietarul de drept al mijlocului de transport – Ordonanta de urgenta nr.46/2009-art.I alin.(1);
 • Fotocopia actului de identitate.

Pentru radierea din evidentele fiscale a unui mijloc de transport:

 • declaratia fiscala pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport ( ITL 027 model 2009 )
 • actul prin care se pierde dreptul de proprietate
 • fotocopia actului de identitate al contribuabilului;
 • fotocopia certificatului de atestare fiscala.
 • Contract de instrainare - dobandire a unui mijloc de transport

In cazul schimbarii domiciliului fiscal:

 • cerere;
 • fotocopia actului de identitate,
 • certificatul de atestare fiscala;
 • cartea de identitate a mijlocului de transport (fotocopie);
 • actul de proprietate (fotocopie).
 •  

In cazul unui mijloc de transport dobandit in baza unui contract de leasing:

 • declaratia de impunere ( Model 2016 ITL - 005 , Model 2016 ITL - 006 );
 • contractul de leasing (fotocopie);
 • fotocopia cartii de identitate a mijlocului de transport;
 • fotocopia actului de identitate;
 • Fisa de inmatriculare.

 

·         SANCTIUNI

Abatere   

·         Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;

·         Nedepunerea declaratiilor fiscale;

·         Amenda

·         - Pentru punctul 1 – de la 70 la 279 lei

·         - Pentru punctul 2 – de la 279 la 696 lei

·         .

4 Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public datoreaza plata unei taxe anuale.

Orice contribuabil care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate , are obligatia de a depune o declaratie fiscala la Serviciul Impozite si Taxe, in termen de 30 zile de la data amplasarii.

 

ACTE NESESARE

 • declaratia fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate;
 • actul de identitate, certificat de inregistrare fiscala (fotocopie).

 

 

 » ANUNT COLECTIV - - SC DELTA ABSOLUT SRL
» ANUNT COLECTIV - TITLURI EXECUTORII SI SOMATII LA DEBITORII RESTANTIERI
» ANUNT COLECTIV - - publicat 25 ianuarie 2011 -
» ANUNT INDIVIDUAL - - S.C. DELTA ABSOLUT S.R.L.
» ANUNT INDIVIDUAL - STEFANOAICA GHEORGHE
» ANUNT COLECTIV - SC ECOALEKNIC PRODCOM SRL și SC GIRASOLE GRUP SRL
» ANUNT COLECTIV - -6 IUNIE 2013
» ANUNT COLECTIV - 3 IULIE 2013 - RESTANTIERI : MARTIN MARIN, TONE ION, NANU VITU - NANU GHEORGHE
» ANUNT INDIVIDUAL - 3 IULIE 2013 - SOMATII SI TITLURI EXECUTORII - NEACSU ANGHEL
» ANUNT INDIVIDUAL - 3 IULIE 2013 - SOMATII SI TITLURI EXECUTORII - PAVEL CATALINA
» ANUNT INDIVIDUAL - 9 SEPTEMBRIE 2013 - VOICU GABRIELA CRISTINA
» ANUNT COLECTIV - 29.10.2013
» ANUNT COLECTIV - 29.10.2013
» ANUNT COLECTIV - 29.10.2013
» ANUNT COLECTIV - 08.11.2013
» ANUNT COLECTIV - 29 NOIEMBRIE 2013
» ANUNT COLECTIV - 25 aprilie 2014 - SC ECOALEXNIC Prod Com SRL
» ANUNT COLECTIV - 12 august 2014
» ANUNT COLECTIV - 12 august 2014
» ANUNT COLECTIV - 24 septembrie 2014
» ANUNT COLECTIV - 02 octombrie 2014
» ANUNT COLECTIV - 17 noiembrie 2014
» ANUNT COLECTIV - 10 martie 2015
» ANUNT COLECTIV - 13 aprilie 2015
» ANUNT COLECTIV - 10.11.2015
» ANUNT COLECTIV - 20 noiembrie 2015
» ANUNT COLECTIV - 22 decembrie 2015
» Anunt depunere declaratii de impunere 2016 - Anunt depunere declaratii de impunere 2016
» ANUNT COLECTIV - 7 persoane, somatii si titluri executorii
» ANUNT COLEVTIV - 24.11.2016
» ANUNT COLECTIV - 29.11.2016
» ANUNT COLECTIV - 14.12.2016 - TITLURI EXECUTORII SI SOMATII
» ANUNT COLECTIV 3 PERS - Titluri executorii si somatii - 04.09.2017
» ANUNT INDIVIDUAL - nr. 44647/30.10.2017
» ANUNT COLECTIV - nr. 40694/22.11.2017
» ANUNT COLECTIV - nr. 40694/22.11.2017
» ANUNT COLECTIV - nr. 40698/22.11.2017
» ANUNT COLECTIV - nr. 40697/22.11.2017
» ANUNT COLECTIV - nr. 40696/22.11.2017
» ANUNT COLECTIV - nr. 40695/22.11.2017
» ANUNT COLECTIV - nr. 39603/31.01.2018
» ANUNT COLECTIV - nr. 39690/22.02.2018
» ANUNT COLECTIV - nr. 39691/22.02.2018
» ANUNT COLECTIV - nr. 39692/22.02.2018
» ANUNT INDIVIDUAL - nr. 39701/22.02.2018
» Anunt colectiv - nr. 39850 din 07 mai 2018
» Anunt colectiv - - 40635/10.12.2018
» ANUNT COLECTIV - -13.12.2018
» ANUNT COLECTIV - NR. 5912/17.04.2019
» ANUNT COLECTIV - NR. 7958/28.05.2019 Terci C