PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI

Judetul Dolj

PROIECTE INVESTITIONALE

PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII 2009-2011


 

 

NR. CRT.

 

OBIECTIV DE INVESTITIE

 

VALOARE

(LEI)

 

FINANTARE

 

FINALIZARE

1

EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ

1.370.269

GUVERNAMENTALĂ

2009

 

2

MODERNIZARE STR. C.A. ROSSETI

473.646

BUGET LOCAL

2010

 

3

SALĂ DE SPOR CU NIVEL DE PRACTICĂ SPORTIVĂ COMPETIŢIONALĂ LOCALĂ - 150 LOCURI

4.194.499

COMPANIA LOCALĂ DE INVESTITII

2010

 

 

4

SEDIU PRIMĂRIE ORAȘ DĂBULENI

3.945.362

BUGET LOCAL

2010

 

5

MODERNIZAT CLĂDIRE CU DESTINAŢIE GRĂDINIŢĂ

110.115

BUGET LOCAL

2010

 

6

MODERNIZAT CLĂDIRE CABINETE MEDICALE

108.662

BUGET LOCAL

2010

 

7

AMENAJARE PARC PRIMĂRIE DĂBULENI

50.000

BUGET LOCAL

2011

 

8

MODERNIZAT STR. GEORGE COŞBUC

200.000

BUGET LOCAL

2011

 

9

MODERNIZAT STR. GHEORGHE MAGHERU

500.000

BUGET LOCAL

2011

 

10

MODERNIZAT STR.  I.L. CARAGIALE

1.100.000

GUVERNAMENTALĂ

2011

 

11

MODERNIZAT STR. PÂRUL MORILOR

600.000

GUVERNAMENTALĂ

2011

 

12

COMPLETAREA SISTEMULUI CLASIC DE PRODUCERE A APEI CALDE DE CONSUM CU SISTEME CARE UTILIZEAZĂ ENERGIA SOLARĂ

263.745

FONDURILE PENTRU MEDIU

2011

 

 

 

14

MODERNIZARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN ZONA PERIURBANĂ A ORAŞULUI DĂBULENI

426.000

GUVERNAMENTALĂ

2011

 

 

13

MODERNIZARE CĂI PIETONALE, AMENAJAREA UNOR PARCĂRI SI SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO IN ORAŞUL DĂBULENI

8.400.000

FONDURI EUROPENE

2013

 

 

 

14

MODERNIZAT STRADĂ ELENA CUZA

300.000

BUGET LOCAL

2011

 

15

CANALIZAREA SI TRATAREA APELOR REZIDUALE

48.000.000

FINANTARE EUROPEANA

2013-2014

 

16

ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITAŢII MEDIULUI PRIN ÎMPĂDURIREA TERENURILOR DEGRADABILE

3.400.000

FONDURILE PENTRU MEDIU

2012

 

 

17

CONSTRUIREA

BISERICII ADORMIREA MAICII-DOMNULUI

500.000

BUGET LOCAL

2012