PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI

Judetul Dolj

POLITIA COMUNITARA

POLITIA LOCALA  A ORASULUI  DABULENI   Este o structura functionala, fara personalitate juridica, la nivel de directie în cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Dabuleni, organizata în baza Legii politiei locale nr. 155/2010, HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale si a Hotararii Consiliului Local Dabuleni nr. 11/10.02.2011.

  Politia Locala functioneaza în subordinea directa a Primarului orasului Dabuleni.
  În cadrul Directiei Politie Locala figureaza 22 de posturi
  • 1 functie publica de conducere de sef directie;
  • 12 functii publice de executie de politisti locali;
  • 9 posturi de natura contractuala de paznici.
  În cadrul Directiei Politie Locala functioneaza urmatoarele structuri:
  1. Serviciul ordine si liniste publica, paza bunurilor si circulatie pe drumurile publice;
  2. Serviciul disciplina în constructii, afisaj stradal;
  3. Compartiment pe linie de evidenta a persoanelor;
  4. Compartiment protectia mediului si activitate comerciala.

  Regulamentul de organizare si functionare al Politiei Locale Dabuleni a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 26 din 31.03.2011.