PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI

Judetul Dolj

EVIDENTA PERSOANEI

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR     Consideratii generale

     Actul de identitate care se eliberează cetaţeanului roman este cartea de identitate. Cartea de identitate se eliberează pentru prima data la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu aceasta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu, a adresei de reşedinţa a titularului (după caz) si a cetăţeniei romane.

    Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este de:       

 • 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsa intre 14-18 ani;              
 • 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsa intre 18-25 ani;    
 • 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;              
 • permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

    Prin act de identitate se înţelege atât cartea de identitate provizorie, cat si buletinul de identitate, aflat in termen de valabilitate. Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate si in cazul cetăţenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România. Cărţile de identitate provizorii vor fi eliberate cu termen de valabilitate de minim 30 zile şi maxim 1 an.


NOTA: Actele se depun la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa.        
            În conformitate cu prevederile legale, cetăţenii sunt obligaţi să se prezinte,in termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau înainte cu cel mult 180 zile dar nu mai puţin de 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al cărţii de identitate deţinute, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul (reşedinţa), pentru a solicita punerea in legalitate cu un act de identitate.
           Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţionala, care se sancţionează cu amenda cuprinsa intre 40 lei (RON) si 80 lei (RON), fără a exista posibilitatea achitării, in 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute.     ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE    ELIBERAREA UNUI NOU ACT DE IDENTITATE
se face in urmatoarele cazuri:
 • expirare;
 • modificat nume sau prenume titulari;
 • in cazul schimbarii domiciliului;
 • în cazul schimbarii denumirii localitatilor si strazilor, al renumerotarii imobilelor, al înfiintarii localitatilor;
 • în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
 • in cazul schimbarii sexului;
 • in cazul anularii;
 • pentru preschimbarea buletinelor de identitate

    DOCUMENTE  NECESARE:
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate
 • actul de identitate;
 • cartea de alegator (daca este cazul)
 • certificatul de nastere, original si copie;
 • certificatul de casatorie, în cazul persoanelor casatorite sau al sotului su pravietuitor, original si copie;
 • hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
 • certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original si copie;
 • certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, dupa caz, original si copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;
 • chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (7 lei)
 • documentul cu care face dovada achitarii, în conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru (4 lei)

    Ce trebuie să ştiţi……


» Anunt - 20 ianuarie 2016