PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI

Judetul Dolj

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Acte necesare - indemnizatie crestere copil (invatamant)

Cerere adresata institutiei de invatamant

Adeverinta tip

Certificat de nastere copil/copii (copie si original)

C.I. parinti (copie si original)

Certificat casatorie (copie si original

Extras de cont

Dosar

Acte necesare - stimulent de insertie

Adeverinta A.J.P.I.S.

Decizia de reluare a activitatii

Adeverinta tip (Anexa 4)

Certificat de nastere copil/compii (copie si original)

C.I. parinti (copie si original)

Certificat de casatorie (copie si original)

Extras de cont

Dosar

Acte necesare - indemnizatie crestere copil (salariati)

Cerere adresata angajatorului

Adeverinta tip (anexa 2)

Decizia de suspendare a contractului de munca

Certificat de nastere copil/copii (copie si original)

Carte de identitate parinti (copie si original)

Certificat de casatorie (copie si original)

Extras de cont

Dosar

Acte necesare acordarii ajutorului social, alocatiei pentru sustinerea familiei, ajutorului pentru incalzire a locuintei

Cerere - declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

Acte de identitate ale tuturor membrilor familiei

Certificate de nastere copii

Certificat de casatorie

Hotarare definitiva de incuviintare a adoptiei sau a plasamentului (pentru copilul minor)

Adeverinta de elev sau student

Adeverinta de venit (salariu)

Acte din care sa rezulte incadrarea in categoria persoanelor cu handicap

Adeverinte eliberate de A.J.O.F.M. pentru ajutorul social

Adeverinta venit eliberata de primaria de domiciliu

Adeverinte medicale (apt de munca) pentru ajutorul social

Cupon pensie, somaj, salariu sau orice alte venituri permanente

Dosar cu sina

*Toate actele vor fi prezentate in copie si original

Acte necesare acordarii alocatiei de stat

Cerere tip

Copie C.I. parinti

Certificat de nastere copil - copie si original

Livret de familie actualizat - copie si original

Copie hotarare de incredintare - daca este cazul

Copie hotarare de adoptie daca este cazul

Copie acte resedinta - in cazul in care unul dintre parinti sau ambii are/au resedinta in una dintre tarile UE

Extras de cont pe numele titularului - daca alocatia se va vira intr-un cont bancar» Descarca - Cerere tip adresata institutiei de invatamant
» Descarca - Adeverinta tip
» Descarca - Adeverinta tip (anexa 4)
» Descarca - Adeverinta tip (anexa 2)
» Descarca - Cerere - Declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor depturi de asistenta sociala
» Descarca - Cerere tip acordare alocatie de stat pentru copii