PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI

Judetul Dolj

CADASTRU

Documente pentru solicitarea deplasarii comisiei locale de fond funciar Dabuleni

Cerere

Copie act proprietate

Copie CI

Taxa deplasare conform HCL 16/2013

Date de contact

Documente necesare pentru eliberarea adeverintei de schimbare regim juridic al tarlalelor

Cerere

Copie act proprietate

Schita cadastrala

Documente necesare pentru eliberarea unei adeverinte privind modificare vecinatati parcela in urma intocmirii unei documentatii cadastrale

Cerere

Copie act proprietate

Schita cadastrala