PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI

Judetul Dolj

REGISTRUL AGRICOL

Documente necesare pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare

Cerere tip

Copie act proprietate/contract de arenda/contract comodat

Documente necesare pentru eliberarea adeverintei C.I.

Model adeverinta (se ridica de la compartimentul Relatii cu Publicul)

C.I. proprietar

Acte care atesta/dovedesc proprietatea

Documente necesare pentru eliberarea Anexei 1 si 2

Cerere

Titlul de proprietate (sau echivalent)

Anexa 23/24

Certificat fiscal

Adeverinta pentru atestarea proprietatii/mostenitor

Act de proprietate in original

Adeverinta ajutor minimis tomate

Cerere

Acte proprietate (TDP/comodat/arenda)-original

Adeverinta pentru vanzare (nearendare)

Cerere tip

Actul de proprietate in original» Descarca - Cerere pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare
» Descarca - Cerere pentru eliberarea adeverintei de nearendare