PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI

Judetul Dolj

INFORMATII PUBLICE

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public si responsabila cu protectia datelor cu caracter personal: Ghita Ileana Daniela - consilier compartiment relatii cu publicul.

Lista cuprinzand informatiile publice care se comunica din oficiu

Declaratii de avere si interese 2017 functionari publici

Declaratii de avere si interese 2018 functionari publici» Descarca - Lista cuprinzand informatiile publice care se comunica din oficiu
» Descarca - Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001
» Descarca - Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003
» Descarca - Lista documentelor exceptate de la liberul acces la informatiile de interes public
» Descarca - Componenta comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Dabuleni
» Anunt - privind "Planul de Mobilitate Urbana Durabila al Orasului Dabuleni"
» Anunt - Selectie parteneri