PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI

Judetul Dolj

INFORMATII PUBLICE

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public si responsabila cu protectia datelor cu caracter personal: Ghita Ileana Daniela - consilier compartiment relatii cu publicul.

Lista cuprinzand informatiile publice care se comunica din oficiu

Declaratii de avere si interese functionari publici» Descarca - Lista cuprinzand informatiile publice care se comunica din oficiu
» Descarca - Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001
» Descarca - Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003
» Descarca - Lista documentelor exceptate de la liberul acces la informatiile de interes public
» Descarca - Componenta comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Dabuleni
» Anunt - privind "Planul de Mobilitate Urbana Durabila al Orasului Dabuleni"