PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI

Judetul Dolj

INFORMATII PUBLICE
https://www.fonduri-ue.ro/

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi https://mfe.gov.ro/

http://www.inforegio.ro/ro/

https://www.facebook.com/inforegio.ro


Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public si responsabila cu protectia datelor cu caracter personal:

Cale Ileana Daniela - consilier compartiment relatii cu publicul.

PRIMĂRIA ORAȘULUI DĂBULENI

STR. UNIRII, NR.15

TEL: 0251334317  /  FAX: 0372005763

Adresa e-mail petiții: primariadabuleni@gmail.com

Lista cuprinzand informatiile publice care se comunica din oficiu

Declaratii de avere si interese 2017 functionari publici

Declaratii de avere si interese 2018 functionari publici» Descarca - Lista cuprinzand informatiile publice care se comunica din oficiu
» Descarca - Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001
» Descarca - Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003
» Descarca - Lista documentelor exceptate de la liberul acces la informatiile de interes public
» Descarca - Componenta comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Dabuleni
» Raport de Evaluare - Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001
» Raport de Evaluare - Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003
» LISTA SALARII FUNCTII OCUPATE - LISTA FUNCTIILOR OCUPATE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI DABULENI SI AL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL, FARA PERSONALITATE JURIDICA, PUBLICATA IN BAZA ART. 33 DIN LEGEA 153/2017
» BORDEROU REZULTATE PROCEDURA SELECTIE PARTENERI PRIVATI - BORDEROU REZULTATE PROCEDURA SELECTIE PARTENERI PRIVATI PENTRU CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE"SPRIJIN PENTRU INFIINTAREA DE INTREPRINDERI SOCIALE", POCU, AP4/PI9V/OS4.16
» Descarca - Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
» Descarca - Lista locuri de munca vacante din judetul Dolj
» Descarca - Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2019
» Descarca - Lista salarii functii ocupate publicata in baza articolului 33 al legii nr. 153/2017
» Descarca - Indexare impozite si taxe locale pentru anul 2021 cu rata inflatiei de 3,8%
» Descarca - Impozite si taxe locale 2021
» LISTA SALARII FUNCTII OCUPATE - LISTA FUNCTIILOR OCUPATE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI DABULENI SI AL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL, FARA PERSONALITATE JURIDICA, PUBLICATA IN BAZA ART. 33 DIN LEGEA 153/2017
» RAPORT DE EVALUARE - Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001