PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI

Judetul Dolj

Regulamente» REGULAMENT - INTERN AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI DĂBULENI ȘI AL SERVICIILOR DE INTERES LOCAL, FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ, JUDEȚUL DOLJ
» Lista functii UAT Dabuleni - Lista functiilor ocupate din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Dabuleni si al serviciilor publice de interes local, fara personalitate juridica, publicata in baza art. 33 din Legea nr. 153/2017
» REGULAMENT - Evaluarea performantelor profesionale individuale si promovarea in grade/trepte a personalului contractual - Evaluarea performantelor profesionale individuale si promovarea in grade/trepte a personalului contractual
» CODUL DE CONDUITA - - A FUNCTIONARILOR PUBLICI SI PERSONALULUI CONTRACTUAL din cadrul aparatului de specialitate al PRIMARULUI ORAȘULUI DĂBULENI si din cadrul serviciilor publice de interes local, fara personalitate juridica
» REGULAMENTUL INTERN - AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI DĂBULENI ȘI AL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL, FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ