PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI

Judetul Dolj

Anunturi de interes public» Anunt emitere acord de mediu - Anunt, emitere acord de mediu pentru proiectul "Modernizare strazi etapa II oras Dabuleni, judetul Dolj"
» Anunt emitere acord mediu - pentru proiectul "Modernizare strazi etapa II oras Dabuleni, judetul Dolj"
» Rezultate atribuirii autorizatiilor de taxi -
» Anunt licitatie publica - Inchiriere pajisti
» Anunt - etapa II - 20.04.2017 - Autorizare transport
» Anunt - Program perlungit APIA in week-end
» Anunt -
» Anunt -
» Anunt emitere acord mediu - pentru proiectul "Imbunatatirea mobilitatii urbane si reducerea emisiilor de CO2 in orasul Dabuleni"
» Borderou - rezultat final evaluare management SPAC
» Raport - pentru primul an de activitate al managerului SPAC Dabuleni
» Referat - analiza al comisiei de evaluare a managerului SPAC Dabuleni
» Anunt mediu - SF Imbunatatirea mobilitatii urbane si reducerea emisiilor de CO2 in orasul Dabuleni - Amenajare centru intermodal de transport public persoane in zone urbane
» Delimitari sectii votare - - Referendum pentru revizuirea constituției
» Anunt -
» Anunt -
» Anunt de interes public - ANUNT_DE_SELECTIE_partener_POCU_Dăbuleni_intreprinderi sociale
» Anunt - Plan de Mobilitate Urbana Durabila al Orasului Dabuleni
» DISPOZITIA NR. 517 - privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral
» Anunt selectie parteneri - Proiect in cadrul Apelului nr.4 - Dezvoltare Locala - proiect: Oferirea de servicii publice de asistenta sociala pentru persoane vulnerabile
» PROGRAM DE LUCRU - - PERIOADA 09.01.2020 - 31.01.2020
» Raport procedura de selectie parteneri proiect - Raport procedura de selectie parteneri entitati private/publice pentru cererea de propuneri de proiecte Apelul Nr. 4 ,,Dezvoltare locala"
» NOTA DE FUNDAMENTARE - Pentru propunerea de concesiune a suprafetei si terenului aferent fostei Scoli Gimnaziale nr.4 Dabuleni si realizarea Studiului de oportunitate in conformitate cu art. 308 alin. 1 si alin. 4 din Codul Administrativ
» Anunt INCHIRIERE SUPRAFATA PAJISTI - - prin atribuire directa - 18,64 ha pajiste permanenta
» Anunt public - MACADAMIA RECYCLING SRL
» CERERE - DE RACORDARE la sistemul de distribuție a gazelor naturale
» DEZBATERE TRANSPORT PUBLIC LOCAL - DOCUMENTE NECESARE DEZBATERII PENTRU DELEGAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC
» PROCES-VERBAL - DE COLECTARE A CERERILOR, PROPUNERILOR, SUGESTIILOR SI OPINIILOR
» PROIECT: ”Îmbunătățirea mobilității urbane și reducerea emisiilor de CO2 în orașul Dăbuleni, județul Dolj – Reabilitare infrastructură rutieră” - LUCRĂRI DE MODERNIZARE STRĂZI
» EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE - ETAPA a II-a - EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE - ETAPA a II-a - ORAȘ DABULENI
» ANUNT - -INCHIRIERE PAJISTI - SUPRAFATA 15,20 ha
» ANUNT MEDIU - Reabilitarea si modernizarea spatiilor verzi urbane din orasul Dabuleni, jud.Dolj - locatie Vancica, Magheru si caiac canoe
» ANUNT MEDIU - CONSTRUIRE SALA DE FESTIVITATI
» CONSULTARE PUBLICA PRIVIND STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA DURABILA A ORASULUI DABULENI 2021-2027 - IN CONF.CU PREVEDERILE LEGII 52/2003, PRIMARUL ORASULUI DABULENI ADUCE LA CUNOSTINTA PUBLICA FAPTUL CA A INITIAT ELABORAREA SDL 2021-2027 - - CARE VA FI PUS IN DEZBATERE SI SPRE APROBARE CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI DABULENI - DOCUMENT AFLAT IN CONSULATRE LA SECTIUNEA DEZVOLTARE- STRATEGIE 2021-2027
» ANUNT - RPL2021 - anunt privind inscrierea in lista candidatilor pentru personalul de recensamant în vederea prestarii serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu
» CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR DE TRANSPORT PERSOANE - IN ARIA TERITORIALA DE COMPETENTA A ORASULUI DABULENI NR. 3903/2021