PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI

Judetul Dolj

SNA 2016-2020» Declarația de aderare SNA 2016-2020 - Declarația de aderare la STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPTIE 2016-2020
» Dispoziția de aprobare - Dispoziție privind aprobarea Planului Sectorial de Actiune pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016-2020 si a Inventarului masurilor preventive anticoruptie si indicatorii de evaluare
» Planul Sectorial de Actiune - - Pentru implementarea SNA
» Inventarul masurilor preventive anticoruptie si indicatorii de evaluare -
» RAPORTUL DE MONITORIZARE - RAPORTUL DE MONITORIZARE (M5)A IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE 2016 - 2020 LA NIVELUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE