PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI

Judetul Dolj

PROMOVARE LOCALA

Romanian Investment Zoom
Program de Promovare Internațională a Dăbuleniului

În data de 10.02.2017 la Primaria Orasului Dăbuleni a avut loc vizita oficială a delegației străine de investitori în cadrul Programului de Promovare Internațională a Dăbuleniului – ”Romanian Investment Zoom”.
Din delegația oficială au făcut parte:
  - Dl. Milan Peprnik – consilier al Ambasadei Cehiei;
  - D-na Genia Peprnik – ambasador onorific al Poloniei;
  - Dl. Victor Itumo – cancelar al Ambasadei Nigeriei;
  - Dl. Bogdan Voiculescu – reprezentant al Fortis Business Management;
  - Dl. Barbu Mihăescu – Camera de Comerț România-Elveția;
  - D-na Adriana Radu – Grupul Avangarde;
  - Dl. Radu – Grupul Avangarde.
De asemenea, au luat parte la întâlnirea de lucru:
- Dl. Emilian Bănică – producător legume din Dăbuleni;
- Dl. George Dună – Supermarket ”Mugurel”;
- Dl. Cosmin Toma – Magazin ”Hortitom”;
- D-na Diaconu Aurelia – Director CCSCPN;
- Dl. Nistor Narcis – Restaurant ”Smile”;
- Dl. Nicola Valeriu – S.C ”Moara Nouă” S.R.L
     Întâlnirea s-a încheiat la orele 17-00, iar concluziile acesteia s-au materializat în stabilirea unei noi întrevederi cu doi reprezentanți ai Israelului, în perioada imediat următoare, investitori care sunt interesați în ceea ce privesc irigațiile la     Dăbuleni, persoane cu experiență în sisteme de irigații prin picurare.
     De asemenea, membrii delegației au arătat un interes deosebit în ceea ce privește producția de pepeni și tomate a localității Dăbuleni, sperând într-o posibilă piață de desfacere pentru produsele noastre în țări precum Polonia sau Cehia.
     Reprezentantul Camerei de Comerț România-Elveția, dl. Barbu Mihăescu, a propus înscrierea Orașului Dăbuleni în Platforma on-line pentru Investiții pentru Elveția, înscriere de care vom beneficia în mod gratuit, în cadrul unui program inițiat de elvețieni.
     Reprezentantul Fortis Business Management, dl. Bogdan Voiculescu, a fost interesat de zona canalului CO, în ceea ce privește posibilitatea de legătură cu Dunărea, în vederea realizării transportului pe apă.
     Domnul Milan Peprnik, consilier al Ambasadei Cehiei, a arătat un interes deosebit pentru tinerii sportivi caiac-canoiști ai Dăbuleniului și a deschis posibilitatea aducerii de sponsori ai echipei de sportivi, pentru viitor.
     De asemenea, se dorește organizarea unor vizite de cunoaștere pentru a observa cultura și modalitățile de viață ale posibililor parteneri sau investitori prezenți la acesta vizită. Delegația oficială a luat parte la o ”degustare” de mâncăruri tradiționale de la Dăbuleni.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------