PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI

Judetul Dolj

STRATEGIE 2014-2020

Strategia de Dezvoltare Durabila a Orasului Dabuleni, Judetul Dolj

 - pentru consultare publica

» Capitolul VI - Strategia de dezvoltare Dabuleni
» Capitolul V - Reglementari europene, nationale si regionale - Strategia Dabuleni
» Capitolul IV - Proiecte realizate cu fonduri nerambursabile
» Capitolul III - Analiza SOWT
» Capitolul II - Indicatori de referinta
» Capitolul I - Prezentare generala
» Partea II - Cuprins
» Partea I - Aspecte generale
» Capitolul VII - Portofoliu proiecte
» Capitolul VIII - Modernizare
» Cap IX - - Completarea strategiei de dezvoltare