PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI

Judetul Dolj

CONSILIUL LOCAL

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI DĂBULENI - MANDAT 2016-2020

1. ZARIA ȘTEFAN  - PNL

2. CRISTUINEA ALIN-FLORIN -  PNL

3. MIHĂILICĂ MARIN  - PNL

4. PREDUȘ-MIC ȘTEFAN  -  PNL

5. BADI ALEX-DANIEL  -  PNL

6. DOBRICĂ ȘTEFAN  -  PNL

7. NANU MARIAN-VIOREL -  PNL

8. MORARU ALIN-STELIAN  -  PNL

9. DINU CĂTĂLIN-COSTINEL  -  PNL

10. IVĂNUȘ MARIUS – INDEPENDENT

11. DRĂGOI NICOLAE – PSD

12. DIACONU LUCIAN - PSD

13. NICA IONEL - PSD

14. MARIN IULICA - PSD

15. DINU ALIN-FLORIN  - PSD

16. ȘOIMU DANIEL  - PSD

17. BUNCIU CORINA-IULIANA - PSD     

Componenta comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Dabuleni

Fisiere:

» 2018
» HCL NR. 1/2018 - Acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al anului 2017 a deficitului sectiunii de dezvoltare A in suma de 1518816,45 lei si a deficitului sectiunii de functionare E in suma de 127171,73 lei
» HCL NR. 2/2018 - Utilizarea excedentului rezultat din executia bugetului finantat din venituri proprii si subventii al orasului Dabuleni in anul 2017
» HCL NR. 3/2018 - Modificarea HCL 78/2017 privind aprobarea incheierii proiectului "Reabilitarea si modernizarea spatiilor verzi urbane din orasul Dabuleni judetul Dolj, Vancica, Stanoi, Magheru si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora
» HCL NR. 4/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul privind "Reabilitarea si modernizarea spatiilor verzi din orasul Dabuleni, judeetul Dolj, Vancica, Stanoi, Magheru"
» HCL NR. 5/2018 - Modificarea HCL Dabuleni nr. 79/2017 privind "Reabilitarea si modernizarea spatiilor verzi urbane din orasul Dabuleni, judetul Dolj, locatie sala de sport si Caiac-Canoe si a indicatorilot tehnico-economici ale acestuia"
» HCL NR. 6/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul privind "Reabilitarea si modernizarea spatiilor versi urbane din orasul Dabuleni, judetul Dolj, Sala de sport si Caia-Canoie"
» HCL NR. 7/2018 - Modificarea incepand cu luna ianuarie 2018 a coeficientilor de ierarhizare stabiliti pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Dbuleni si din serviciile publice
» HCL NR. 8/2018 - Mandatarea domnului viceprimar Zaria Stefan pentru a participa si a vota in AGA ordinara si AGA extraordinara din cadrul SC Compania de Apa Oltenia SA care vor avea loc la data de 31.01.2018 orele 13:30 si respectiv orele 14:00
» HCL NR. 9/2018 - Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local in anul 2018 pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
» HCL NR. 10/2018 - Aprobarea bugetului local si a programului de investitii al orasului Dabuleni pentru anul 2018 a estimarilor 2019-2021 si a repartizarii excedentului bugettului local existent la 31.12.2017
» HCL NR 11/2018 - Completarea HCL Dabuleni nr. 40/2017
» HCL NR. 12/2018 - Sustinerea financiara a Asociatiei Clubul sportiv "Unirea Tricolor" Dabuleni in anul 2018
» HCL NR. 13/2018 - Mandatarea d-lui consilier local Zaria Stefan pentru a participa la Adunarea generala extraordinara a actionarilor companiei de apa oltenia sa care va avea loc la data de 09.03.2018 orele 13:00
» HCL NR. 14/2018 - Privind completarea HCL Dabuleni nr. 40/29.10.2014 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabila Locala a orasului Dabuleni 2014-2020
» HCL NR. 15/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Imbunatatirea mobilitatii urbane si reducerea emisiilor de CO2 in orasul Dabuleni judetul Dolj.
» HCL NR. 16/2018 - Aprobarea inchirierii unei suprafete de 132,20 ha pajiste permanenta aflata in proprietatea privata a Orasului Dabuleni
» HCL NR. 17/2018 - Atribuirea contractului "Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea si transportul deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri in judetul Dolj si
» HCL NR. 18/2018 - Modificarea HCL Dabuleni nr. 70/2018 privind impozitele si taxele locale
» HCL NR. 19/2018 - Propunerea Consiliului Local Dabuleni pentru schimbarea destinatiei imobilului in care a functionat Scoala Gimnaziala nr. 4 Dabuleni
» HCL NR. 20/2018 - Aprobarea alipirii terenurilor apartinand domeniului public al orasului Dabuleni cu numar cadastral 35155 si respectiv 37152
» HCL NR. 21/2018 - Aprobarea planului de analiza si acoperirea riscurilor pentru orasul Dabuleni
» HCL NR. 22/2018 - Plan de mobilitate urbana durabila a orasului Dabuleni
» HCL NR. 23/2018 - Mandatarea d-lui consilier local Zaria Stefan pentru a participa si a vota la AGOA Companiei de Apa Oltenia SA, care va avea loc la data de 24.05.2018
» HCL NR. 24/2018 - Modificarea si completarea HCL Dabuleni 28/31.05.2017 privind modificarea HCL Dabuleni 37/29.09.2016 pentru aprobarea incheierii proiectului "Reabilitarea si modernizarea spatiilor verzi urbane din orasul Dabuleni judetul Dolj" si
» HCL NR. 25/2016 - Aprobarea contului de executie al bugetului general al orasului Dabuleni aferent anului 2017
» HCL NR. 26/2018 - Aprobarea studiului de oportunitate pentru sistem de management electronic a transportului public e-tiketing
» HCL NR. 27/2018 - Aprobarea regulamentului de control limitare si taxare a stationarilor in orasul Dabuleni, judetul Dolj
» HCL NR. 28/2018 - aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu titlul "Imbunatatirea mobilitatii urbane si reducerea de CO2 in orasul Dabuleni, judetul Dolj" si a indicatorilor tehnico-economici in cadrul proiectului "I
» HCL NR. 29/2018 - Aprobarea documentatiei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate si a idicatorilor tehnico economici pentru "Amenajare centru intermodal de transport public de persoane in zone urbane in orasul Dabuleni, judetul Dolj" in cad
» HCL NR. 30/2018 - Aprobare studiu de oportunitate pentru achizitia de mijloace de transport public in orasul Dabuleni, judetul Dolj
» HCL NR. 31/2018 - Aprobarea Studiului de trafic in orasul Dabuleni, jud. Dolj
» HCL NR. 32/2018 - Imbunatatirea mobilitatii urbane si reducerea emisiilor de CO2 in orasul Dabuleni, judetul Dolj
» HCL NR. 34/2018 - Rectificarea bugetului local al orasului Dabuleni pe trimestrul III al anului 2018 si estimarile pentru anii 2019 - 2021 cu suma de 191 mii lei
» HCL NR. 35/2018 - Modificarea HCL Dabuleni nr. 70/2017 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2018
» HCL NR. 36/2018 - Modificarea coeficientilor de ierarhizare, incepand cu luna iulie 2018 pentru functia publica de auditor din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Dabuleni, judetul Dolj
» HCL NR. 37/2018 - Mandatarea unui consilier local pentru a participa la AGA Dezvoltare Intercomunitara Oltenia care va avea loc la data de 02.07.2018, orele 10:00
» HCL NR. 38/2018 - Aprobarea "Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare in orasul Dabuleni"
» HCL NR. 39/2018 - Aprobarea contractelor-cadru accesorii Contractului "Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea si transportul deseurilor municipale si a altor fluxuri de
» HCL NR. 40/2018 - Rectificarea bugetului local al orasului Dabuleni pe trimestrul III al anului 2018 si estimarile pentru ani 2019-2021 cu suma de 20 mii lei
» HCL NR. 41/2018 - Modificarea si completarea pozitiei 2 a Anexei 2 la HCL Dabuleni nr. 40/2017 privind completarea si inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al orasului Dabuleni
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011