PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI

Judetul Dolj

CONSILIUL LOCAL

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI DĂBULENI - MANDAT 2016-2020

1. ZARIA ȘTEFAN  - PNL

2. CRISTUINEA ALIN-FLORIN -  PNL

3. MIHĂILICĂ MARIN  - PNL

4. PREDUȘ-MIC ȘTEFAN  -  PNL

5. BADI ALEX-DANIEL  -  PNL

6. DOBRICĂ ȘTEFAN  -  PNL

7. NANU MARIAN-VIOREL -  PNL

8. MORARU ALIN-STELIAN  -  PNL

9. DINU CĂTĂLIN-COSTINEL  -  PNL

10. IVĂNUȘ MARIUS – INDEPENDENT

11. DRĂGOI NICOLAE – PSD

12. DIACONU LUCIAN - PSD

13. NICA IONEL - PSD

14. MARIN IULICA - PSD

15. DINU ALIN-FLORIN  - PSD

16. ȘOIMU DANIEL  - PSD

17. BUNCIU CORINA-IULIANA - PSD     

Componenta comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Dabuleni

Fisiere:

» 2018
» HCL NR. 1/2018 - Acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al anului 2017 a deficitului sectiunii de dezvoltare A in suma de 1518816,45 lei si a deficitului sectiunii de functionare E in suma de 127171,73 lei
» HCL NR. 2/2018 - Utilizarea excedentului rezultat din executia bugetului finantat din venituri proprii si subventii al orasului Dabuleni in anul 2017
» HCL NR. 3/2018 - Modificarea HCL 78/2017 privind aprobarea incheierii proiectului "Reabilitarea si modernizarea spatiilor verzi urbane din orasul Dabuleni judetul Dolj, Vancica, Stanoi, Magheru si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora
» HCL NR. 4/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul privind "Reabilitarea si modernizarea spatiilor verzi din orasul Dabuleni, judeetul Dolj, Vancica, Stanoi, Magheru"
» HCL NR. 5/2018 - Modificarea HCL Dabuleni nr. 79/2017 privind "Reabilitarea si modernizarea spatiilor verzi urbane din orasul Dabuleni, judetul Dolj, locatie sala de sport si Caiac-Canoe si a indicatorilot tehnico-economici ale acestuia"
» HCL NR. 6/2018 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul privind "Reabilitarea si modernizarea spatiilor versi urbane din orasul Dabuleni, judetul Dolj, Sala de sport si Caia-Canoie"
» HCL NR. 7/2018 - Modificarea incepand cu luna ianuarie 2018 a coeficientilor de ierarhizare stabiliti pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Dbuleni si din serviciile publice
» HCL NR. 8/2018 - Mandatarea domnului viceprimar Zaria Stefan pentru a participa si a vota in AGA ordinara si AGA extraordinara din cadrul SC Compania de Apa Oltenia SA care vor avea loc la data de 31.01.2018 orele 13:30 si respectiv orele 14:00
» HCL NR. 9/2018 - Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local in anul 2018 pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
» HCL NR. 10/2018 - Aprobarea bugetului local si a programului de investitii al orasului Dabuleni pentru anul 2018 a estimarilor 2019-2021 si a repartizarii excedentului bugettului local existent la 31.12.2017
» HCL NR 11/2018 - Completarea HCL Dabuleni nr. 40/2017
» HCL NR. 12/2018 - Sustinerea financiara a Asociatiei Clubul sportiv "Unirea Tricolor" Dabuleni in anul 2018
» HCL NR. 13/2018 - Mandatarea d-lui consilier local Zaria Stefan pentru a participa la Adunarea generala extraordinara a actionarilor companiei de apa oltenia sa care va avea loc la data de 09.03.2018 orele 13:00
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011