PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI

Judetul Dolj

CONSILIUL LOCAL

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI DĂBULENI - MANDAT 2016-2020

1. ZARIA ȘTEFAN  - PNL

2. CRISTUINEA ALIN-FLORIN -  PNL

3. MIHĂILICĂ MARIN  - PNL

4. PREDUȘ-MIC ȘTEFAN  -  PNL

5. BADI ALEX-DANIEL  -  PNL

6. DOBRICĂ ȘTEFAN  -  PNL

7. NANU MARIAN-VIOREL -  PNL

8. MORARU ALIN-STELIAN  -  PNL

9. DINU CĂTĂLIN-COSTINEL  -  PNL

10. IVĂNUȘ MARIUS – INDEPENDENT

11. DRĂGOI NICOLAE – PSD

12. DIACONU LUCIAN - PSD

13. NICA IONEL - PSD

14. MARIN IULICA - PSD

15. DINU ALIN-FLORIN  - PSD

16. ȘOIMU DANIEL  - PSD

17. BUNCIU CORINA-IULIANA - PSD     

Componenta comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Dabuleni

Fisiere:

» 2019
» HCL NR. 1/2019 - Acoperirea definitiva din excedentul bugetului local din anii precedenti a deficitului bugetar la sursa A si E
» HCL NR. 2/2019 - Includerea in domeniul public al orasului Dabuleni a bunurilor realizate in cadrul proiectului finantat prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale
» HCL NR. 3/2019 - Organizarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de la nivelul orasului Dabuleni pentru anul scolar 2019-2020
» HCL NR. 4/2019 – Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de persoanele care vor beneficia de venitul minim garantat la nivelul orasului Dabuleni
» HCL NR. 5/2019 – Mandatarea d-lui viceprimar Zaria Stefan pentru a sustine si a vota in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia, care va avea loc in data de 04 februarie 2019, ora 11:00
» HCL NR. 6/2019 - Privind modificarea anexei la H.C.L. Dabuleni nr. 6/2018
» HCL NR. 7/2019 – Modificarea H.C.L. nr. 79/18.12.2017 privind “Reabilitarea si modernizarea spatiilor verzi urbane din orasul Dabuleni, jud. Dolj: locatie Sala sport si Caiac-Canoe si a indicatorilor tehnico-economici ale acestuia”
» HCL NR. 8/2019 – Completarea anexei H.C.L. Dabuleni nr. 4/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul privind “Reabilitarea si modernizarea spatiilor verzi din orasul Dabuleni, jud. Dolj: locatie Vancica, Stanoi, Magheru”
» HCL NR. 9/2019 – Modificarea H.C.L. Dabuleni nr. 78/2017 - aprobare incheiere proiect “Reabilitare si modernizare spatii verzi urbane din orasul Dabuleni, jud. Dolj: Vancica, Stanoi, Magheru si a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia”
» HCL NR. 10/2019 – Modificare H.C.L. Dabuleni 32/2018 privind asigurare cofinantare de la bugetul local
» HCL NR. 11/2019 – Modificarea H.C.L. Dabuleni nr. 19/2018 privind propunerea Consiliului Local Dabuleni pentru schimbarea destinatiei imobilului in care a functionat Scoala Gimnaziala nr.4
» HCL NR. 12/2019 – Includerea in domeniul public al orasului Dabuleni a bunurilor vestiare si iluminat teren la baza sportive Dabuleni
» HCL NR. 13/2019 – Modificarea H.C.L. Dabuleni nr.43/2010 privind alipirea unor bunuri imobile apartinand domeniului public al orasului Dabuleni
» HCL NR. 14/2019 – Modificarea si completarea H.C.L. Dabuleni nr. 17/2013, modificata prin H.C.L. Dabuleni nr. 25/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenta si a unor ajutoare reprezentand o parte din cheltuielile cu inmormantarea
» HCL NR. 15/2019 – Aprobarea Planului de activitate si lucrari pentru stabilirea domeniilor serviciilor publice si locul in care contravenientii vor executa activitati in folosul comunitatii in anul 2019
» HCL NR. 16/2019 – Privind abrogarea Hotararii Consiliului Local Dabuleni nr. 58/2018
» HCL NR. 17/2019 – Modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Dabuleni nr. 16/20.06.2003
» HCL NR. 18/2019 – Modificarea Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 la H.C.L. Dabuleni nr. 57/16.10.2018 privind aprobarea organigramei si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Dabuleni
» HCL NR. 19/2019 – Privind imputernicirea unui consilier local pentru a participa la sedinta a A.G.A. a A.D.I. - Oltenia
» HCL NR. 20/2019 – Aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pentru orasul Dabuleni
» HCL NR. 21/2019 – Modificarea anexei H.C.L. Dabuleni nr. 6/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul privind “Reabilitarea si modernizarea spetiilor verzi urbane din orasul Dabuleni: locatie Sala sport si Caiac-Canoe”
» HCL NR. 22/2019 – Modificarea H.C.L. nr. 79/18.12.2017 privind “Reabilitarea si modernizarea spatiilor verzi urbane din orasul Dabuleni, jud. Dolj: locatie Sala sport si Caiac-Canoe si a indicatorilor tehnico-economici ale acestuia”
» HCL NR. 23/2019 – Modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Dabuleni nr. 49/2017
» HCL NR. 24/2019 – Modificarea H.C.L. Dabuleni nr. 78/2017 privind aprobarea incheierii proiectului “Reabilitarea si modernizarea spatiilor verzi urbane din orasul Dabuleni, jud. Dolj: locatie Vancica, Stanoi, Magheru”
» HCL NR. 25/2019 – Modificarea Anexei H.C.L. Dabuleni nr. 4/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul privind “Reabilitarea si modernizarea spatiilor verzi urbane din orasul Dabuleni: locatie Vancica, Stanoi, Magheru”
» HCL NR. 26/2019 – Aprobarea inchirierii unei suprafete de 45,71 ha pajiste permanenta aflata in proprietatea privata a Orasului Dabuleni
» HCL NR. 27/2019 – Confirmarea inventarului unor bunuri care apartin domeniului public al orasului Dabuleni
» HCL NR. 28/2019 – Modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Dabuleni nr. 50/2017
» HCL NR. 29/2019 – Aprobarea contului de executie al bugetului general pentru anul 2018
» HCL NR. 30/2019 – Modificarea H.C.L. Dabuleni nr. 70/2018 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2019
» HCL NR. 31/2019 – Modificarea H.C.L. Dabuleni nr. 21/30.03.2016 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ de la nivelul orasului Dabuleni si de aprobare a Regulamentului de organizare si functionare a acestuia
» HCL NR. 32/2019 – Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2024 la nivelul orasului Dabuleni si a Planului anual privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul C.L. al orasului Dabuleni pe anul 2019
» HCL NR. 33/2019 – Organizarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar al orasului Dabuleni pentru anul scolar 2019-2020
» HCL NR. 34/2019 – Mandatarea unui consilier local pentru a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, care va avea loc in data de 04.04.2019, ora 12:00
» HCL NR. 35/2019 – Aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj, in perioada 2014-2020” precum si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
» HCL NR. 36/2019 – Aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj, in perioada 2014-2020”
» HCL NR. 37/2019 – Aprobarea valorii investitiilor aferente UAT Dabuleni si a participarii C.L. al UAT Dabuleni la cofinantarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj, in perioada 2014-2020
» HCL NR. 38/2019 – Privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, cu rata inflatiei de 4,6 %
» HCL NR. 39/2019 – Modificarea HCL Dabuleni nr.70/2018 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2019
» HCL NR. 40/2019 – Mandatarea reprezentantului Consiliului Local Dabuleni in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, care va avea loc in data de 10.05.2019, ora 10:00
» HCL NR. 41/2019 – Privind aprobarea bugetului local al orasului Dabuleni pe anul 2019
» HCL NR. 42/2019 – Privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a unui mandat de consilier local si declararea ca vacant a locului ocupat
» HCL NR. 43/2019 – Privind validarea mandatului unui consilier local al orasului Dabuleni intrunit in sedinta ordinara din data de 18/06/2019
» HCL NR. 44/2019 – Privind modificarea anexei 2 a HCL Dabuleni nr.40/2017 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al orasului Dabuleni completata prin HCL nr.11/2018
» HCL NR. 45/2019 – Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia ,,Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural, oras Dabuleni, judetul Dolj”
» HCL NR. 46/2019 – Privind predarea catre MDRAP prin ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ,,Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural, oras Dabuleni, judetul Dolj”
» HCL NR. 47/2019 – Privind mandatarea unui consilier local pentru a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, care va avea loc in data de 02/07/2019 ora 12:00
» HCL NR. 48/2019 – Privind aprobarea constituirii ,,ASOCIATIEI GAZ SE Dolj”
» HCL NR. 49/2019 – Pentru modificarea punctului 46 al anexei la HCL nr.27/2016 privind insusirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al orasului Dabuleni
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011