PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI

Judetul Dolj

CONSILIUL LOCAL

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI DĂBULENI - MANDAT 2016-2020

1. ZARIA ȘTEFAN  - PNL

2. CRISTUINEA ALIN-FLORIN -  PNL

3. MIHĂILICĂ MARIN  - PNL

4. PREDUȘ-MIC ȘTEFAN  -  PNL

5. BADI ALEX-DANIEL  -  PNL

6. DOBRICĂ ȘTEFAN  -  PNL

7. NANU MARIAN-VIOREL -  PNL

8. MORARU ALIN-STELIAN  -  PNL

9. DINU CĂTĂLIN-COSTINEL  -  PNL

10. IVĂNUȘ MARIUS – INDEPENDENT

11. DRĂGOI NICOLAE – PSD

12. DIACONU LUCIAN - PSD

13. NICA IONEL - PSD

14. MARIN IULICA - PSD

15. DINU ALIN-FLORIN  - PSD

16. ȘOIMU DANIEL  - PSD

17. BUNCIU CORINA-IULIANA - PSD     

Fisiere:

» 2017
» HCL NR. 1/2017 - Modificarea Anexei 2 la HCL nr. 30/29.09.2016 de aprobare a organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Dabuleni si ale serviciilor publice de interes local fara personalitate juridica
» HCL NR. 2/2017 - Modificarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Dabuleni si a serviciilor publice de interes local pentru anul 2017, aprobat prin HCL Dabuleni nr. 60/28.12.2016
» HCL NR. 3/2017 - Organizarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar al orasului Dabuleni pentru anul scolar 2017-2018
» HCL NR. 4/2017 - Aprobarea modelului legitimatiei pentru alesii locali si a modelului semnului distinctiv al calitatii acestora
» HCL NR. 5/2017 - Aprobarea cuantumului lunar al burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat
» HCL NR. 6/2017 - Aprobarea inchirierii suprafetelor de teren arabil care fac parte dn islazul comunal aflat in proprietatea privata a Orasului Dabuleni
» HCL NR. 7/2017 - Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de persoanele care vor beneficia de venit minim garantat in anul 2017
» HCL NR. 8/2017 - Aprobarea contului de executie al bugetului general al orasului Dabuleni aferent anului 2016
» HCL NR. 9/2017 - Desemnarea Primarului Orasului Dabuleni - dl. Aurel Bajenaru in calitate de reprezentant legal al Consiliului Local al Orasului Dabuleni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia
» HCL NR. 10/2017 - Mandatarea Primarului Orasului Dabuleni - dl. Aurel Bajenaru in calitate de Reprezentant legal al Consiliului Local al orasului Dabuleni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestiune a Deseurilor "ECOD
» HCL NR. 11/2017 - Mandatarea d-lui viceprimar Zaria Stefan pentru a participa si a vota in AGA Ordinara din cadrul S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., care va avea loc la data de 10.03.2017, orele 14:00 si in AGA Extraordinara din datade 10.03.2017, o
» HCL NR. 12/2017 - Modificarea tarifelor activitatilor de salubrizare delegate catre SC ROSAL GRUP SA
» HCL NR. 13/2017 - Aprobarea idicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "MODERNIZARE STRAZI ETAPA II, ORAS DABULENI, JUD. DOLJ"
» HCL NR. 14/2017 - Asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli aferente obiectivului de investitii "MODERNIZARE STRAZI ETAPA II, ORAS DABULENI, JUD. DOLJ"
» HCL NR. 15/2017 - Aprobarea bugetului local al orasului Dabuleni pentru anul 2017 si estimarile pentru anii 2018-2020, programul de investitii pentru anul 2017 si repartizarea excedentului din anii anteriori
» HCL NR. 16/2017 - Mandatarea domnului primar Aurel Bajenaru sa sustina si sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia aprobarea pretului pentru apa industriala care urmeaza sa fie aplicat de catre SC Compania de
» HCL NR. 17/2017 - Mandatarea domnului primar Aurel Bajenaru in adunara generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Oltenia sa sustina si sa voteze aprobarea majorarilor cotizatiei anuale de la 0,7 lei/an/locuitor la 1,00 lei/an/locuitor, ince
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011