PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI

Judetul Dolj

BUGET

BUGETUL LOCAL AL ORASULUI DABULENI * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» BUGET LOCAL CENTRALIZAT 2011 - BUGET LOCAL AL ORASULUI DABULENI
» EXECUTIE CHELTUIELI 2010 - Cheltuieli aferente anului 2010 - Buget Local
» EXECUTIE VENITURI 2010 - Venituri aferente anului 2010 - Buget Local
» EXECUTIE BUGETARA IN AFARA BUGETULUI LOCAL 2010 - FOND DE RULMENT
» EXECTIA BUGETULUI LOCAL 2010 - Finantat din venituri proprii
» BILANT 30.06.2011 -
» CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL - - 30.06.2011
» SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - la data de 30.06.2011
» SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA - - 30.06.2011
» SITUATIA PLATILOR RESTANTE - 30.06.2011
» CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI - 30.06.2011
» CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI - CENTRALIZATOR - 30.06.2011
» CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI - 30.06.2011
» CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - 30.06.2011
» CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - 30.06.2011
» CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - 30.06.2011
» CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - 30.06.2011
» CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI PROPRII - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - 30.06.2011
» CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - 30.06.2011
» CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - 30.06.2011
» DETALIEREA CHELTUIELILOR - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - 30.06.2011
» CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - 30.06.2011
» DETALIEREA CHELTUIELILOR - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - 30.06.2011
» Indicatori buget trim. II 2015 - Indicatori cu privire la executia bugetului local pe trim. II 2015
» Situatia financiara la data de 30.09.2015 - - 23.10.2015
» Situatia financiara la data de 31.12.2015 - 04.02.2016
» Bugetul local 2016 - 04.02.2016
» SITUATIA FINANCIARA LA DATA DE 31.12.2016 - SITUATIA FINANCIARA LA DATA DE 31.12.2016
» INDICATORI EXECUTIE BUGET LOCAL-TRIM.IV 2016 - INDICATORI EXECUTIE BUGET LOCAL-TRIM.IV 2016
» Bugetul local - rectificat III pe anul 2017
» Situatie financiara - la data de 30.06.2017
» Situatie financiara - - la data de 30.09.2017
» Situatie financiara - la data de 31.12.2017
» Bilant - 31.03.2018
» BUGETUL_LOCAL_PE_ANUL_2019 - - SI ESTIMARI PENTRU ANII 2020-2022
» BUGETUL_LOCAL_PE_ANUL_2019-- - - Sectinunea de functionare
» BUGETUL_LOCAL_PE_ANUL_2019 - - - Sectiunea de dezvoltare
» SITUATIA FINANCIARA - 06_2019 - BILANT _06_2019
» SITUATIA FINANCIARA - 06_2019 - REZULTATUL PATRIMONIAL
» SITUATIA FINANCIARA - 06_2019 - Situatia_fluxurilor_de_trezorerie
» SITUATIA FINANCIARA - 06_2019 - Disponibil_din_mijloace cu destinatie speciala
» SITUATIA FINANCIARA - 06_2019 - Situatia_activelor_si_datoriilor
» SITUATIA FINANCIARA - 06_2019 - Venituri_buget_local 02
» SITUATIA FINANCIARA - 06_2019 - Cheltuieli_buget_local 02
» SITUATIA FINANCIARA - 06_2019 - Venituri_sectiunea_functionare_02
» SITUATIA FINANCIARA - 06_2019 - Cheltuieli_sectiunea_de_functionare_02
» SITUATIA FINANCIARA - 06_2019 - Venituri_sectiunea_de_dezvoltare_02
» SITUATIA FINANCIARA - 06_2019 - Cheltuieli_sectiunea_de_dezvoltare_02
» SITUATIA FINANCIARA - 06_2019 - Venituri_buget vp 10
» SITUATIA FINANCIARA - 06_2019 - Cheltuieli_buget_VP 10
» SITUATIA FINANCIARA - 06_2019 - Venituri_sectiunea_de_functionare_10
» SITUATIA FINANCIARA - 06_2019 - Cheltuieli_sectiunea_de_functionare_10
» SITUATIA FINANCIARA - 06_2019 - Cheltuieli_sectiunea_de_dezvolare_10
» SITUATIA FINANCIARA- 31.12.2019 - SITUATIA FINANCIARA- 31.12.2019
» PROIECT BUGET - ANUL 2021 - - PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021
» SITUATIA FINANCIARA - -31.12.2020
» SITUATIA FINANCIARA - - 31.03.2021
» SITUATIA FINANCIARA - - 30.06.2021
» BUGET LOCAL 2021 - - ESTIMARI 2022-2024
» PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022 - - PROGRAM DE INVESTITII PE ANUL 2022